Tuesday, September 6, 2011

被历史冤枉

子文小学改名,郑丁贤写了一篇小品,对宋子文调侃一番,把这历史人物写说成贪污腐败的代表,并认为“是否要改校名,也无须斤斤计较”,引发不少讨论。根据许国伟的论述,宋子文被历史严重扭曲,是一个值得被平反的人物;安焕然也说道:这是一位毀譽參半的人物。

宋子文个人历史与子文华小易名事件根本是两回事,不应该混为一谈。郑丁贤捅了历史蜂窝,至今还未有任何回应,一连两天在专栏带我们游玩世界,谈战地记者,未免有点那个 ...

其实宋子文那里会冤,至少现在还有文献档案佐证,为他平反。

最近潮流兴平反历史人物,不少被历史脸谱化的人物,都可以得到相当可观的评价,如康熙雍正乾隆祖父孙三人,如一代奸雄曹操。

当然,也有些特别的例子,比如说我喜欢的岳飞。才刚刚走出“愚忠”的阴影,又被批成破坏民族团结的内战将军。不得不说,为了哗众取宠,一些学者真的什么都敢讲,什么都敢说。

还好,岳帅的英雄人格太过于伟岸,精神太过于感人,因此后世不管如何拙劣与粗略的演怿或粉饰,都不能使之失色。

其实,中国历史还有一些猛人,需要学者或历史学家为他们翻案平反。譬如说高颎(音 - 窘)。

我曾经问过一些对中国历史很有研究的朋友,有没有听过高颎这个人。遗憾的是,十之八九没听过,包括我自己,未接触隋唐史之前,我也没听过这一号人物。

高颎,何许人也?

看史书给他的评价:

《隋书》:“当朝执政将二十年,朝野推服,物无异议。治致升平,颎之力也。论者以为真宰相。及其被诛,天下莫不伤惜,至今称冤不已。所有奇策密谋及损益时政,颎皆削稿,世无知者”

“历观制作之旨,固非易遇其人。周之兴也得太公,齐之霸也得管仲,魏之富也得李悝,秦之强也得商鞅,后周有苏绰,隋氏有高颎,此六贤者,上以成王业、兴霸图,次以富国强兵,立事可法。”

《通典》:“隋氏资储遍于天下,人俗康阜,颎之力焉。功规萧、葛,道亚伊、吕,近代以来未之有也”

嘿,这家伙的历史高度,可与管仲姜子牙比肩哩。这绝不是吹水,宋朝司马光治史之严,如果没有确切例证,又不需要拍死人马屁,何必把这些话收录进《资治通鉴》。

可惜高颎这家伙,命水不好,彻底埋没在历史洪流里。梁启超主编《中国六大政治家》,六大是管仲、商鞅、諸葛亮、李德裕、王安石、張居正。柏杨的《中国人史纲》,中國六大丞相是管仲、商鞅、諸葛亮、王猛、王安石、張居正,將李德裕換成王猛。高颎的故事?两行字给多。

别说高颎,就连他的老板隋文帝杨坚,同事杨素,不也被历史画个花面猫。谁叫隋皇朝如此短命,后面又跟着中国史上最威猛的政权 — 唐皇朝。

其实我们普通人看历史,一是看热闹,二是从中学到一些为人处世之道,三是从历史人物身上寻找到一些个人需要的品质。我觉得,当今中国学者与其花时间精神乱批乱翻,倒不如踏踏实实拯救那些埋没在历史洪流中的真英雄真好汉。

当然,也不要好像郑丁贤,写了当没一回事。

1 comment:

  1. 嘿嘿,你拿咱华社里的社会虫来和古华夏名人来比较?
    倒不如就拿大枭雄曹操和大西王张献忠的“七杀令”来同日语?

    ReplyDelete

Total Pageviews